Privacy policy - april 2020

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Conflictcentrum Nederland.

Bedrijfsgegevens:

Naam:Conflictcentrum Nederland B.V.

Adres:Wijngaardstraat 51, 4461DB Goes
Telefoonnummer: +31 85 3031265
KVK nummer: 62422839
Website: www.conflictcentrumnederland.nl

De website van Conflictcentrum Nederland (www.conflictcentrumnederland.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Conflictcentrum Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Conflictcentrum Nederland zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

Conflictcentrum Nederland verzamelt persoonsgegevens via www.conflictcentrumnederland.nl door middel van een formulier waarin u zich aan kunt melden voor onze nieuwsbrief.

Op de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Conflictcentrum Nederland. Deze nieuwsbrief bevat informatie over de producten en diensten van Conflictcentrum Nederland. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door uw mailadres achter te laten boven de footer van onze website.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Conflictcentrum Nederland werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Conflictcentrum Nederland essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Conflictcentrum Nederland zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op www.conflictcentrumnederland.nl. We kunnen niet garanderen dat andere partijen, zoals www.facebook.com nauwkeurig omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
  • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
  • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
  • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Conflictcentrum Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

Conflictcentrum Nederland treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

  • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Conflictcentrum Nederland.
  • Het personeel van Conflictcentrum Nederland gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
  • Conflictcentrum Nederland maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
  • Conflictcentrum Nederland registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Conflictcentrum Nederland met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

Vind de specialist(en) in uw buurt!

Conflictcentrum Nederland brengt u graag in contact met de juiste specialist(en) in uw buurt. We zijn graag dichtbij. Vanuit diverse plekken in Zuid-West Nederland begeleiden we vanuit onze expertise centra mensen en organisaties bij het voorkomen én oplossen van conflicten.

Blijf op de hoogte!

Blijf up-to-date rondom alle ontwikkelingen binnen Conflictcentrum Nederland
en ontvang een e-mail zodra de nieuwe website online is.