Melding of klacht laten onderzoeken

Een medewerker heeft een melding gedaan of een klacht ingediend. U wilt deze melding of klacht onafhankelijk en deskundig laten onderzoeken? Of u wilt advies hoe u met een dergelijke situatie om kunt gaan?

Een klachtencommissie is een onafhankelijk en richt zich op het goed afhandelen van de klacht op het vlak van sociaal ongewenst gedrag op de werkvloer. Het kan hierbij gaan om klachten over bijvoorbeeld:
– discriminatie of een ongelijke behandeling,
– pesten of schadelijke roddelen,
– (verbale)agressie of geweld,
– (seksuele) intimidatie,
– langdurig te hoge werkdruk,
– niet integer handelen.

De klachtencommissie is in het leven geroepen om de belangen van medewerkers te beschermen en hun klachten serieus te nemen. De commissie is samengesteld uit drie deskundigen op verschillende gebieden zoals juridische – en sociaal vlak.
Door deze expertise kan de klachtencommissie objectief en zorgvuldig de klacht beoordelen.

De belangrijkste taak van de klachtencommissie is het onderzoeken van de klacht en het adviseren van de betrokken partijen over een mogelijke oplossing. Hierbij worden zowel de melder als de beklaagde (soms de organisatie) gehoord en wordt er gekeken naar de rechten en plichten van beide partijen.

Na het onderzoek brengt de klachtencommissie een advies uit aan de organisatie. Dit kan zijn in de vorm van een aanbeveling, een uitspraak of een advies. Dit advies kan leiden tot een oplossing van de klacht, bijvoorbeeld door het aanpassen van beleid of procedures of het vergoeden van schade of een sanctiemaatregel.

Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie is gratis en laagdrempelig. Het is voor medewerkers een manier om hun stem te laten horen en ervoor te zorgen dat ze serieus worden genomen. Bovendien draagt het bij aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en organisaties. Voor de organisatie is het goed instrument om bij te dragen aan een sociaal veilige werkplek.

In het kort doet de klachtencommissie dus onderzoek naar klachten die zijn ingediend door medewerkers en adviseert zij over een mogelijke oplossing aan de organisatie. Zij komt hierbij op voor de belangen van de klager en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

De onafhankelijke klachtencommissie van ons expertisecentrum is snel inzetbaar en deskundig, zodat u op een goede manier met deze situatie om kunt gaan.
Bent op zoek naar een klachtcommissie of wilt u uw procedure rondom ongewenste omgangsvormen nieuw leven inblazen? Dan komen wij graag met u in contact. u kunt ons bereiken via het telefoonnummer 085-3031265.

  Middels onderstaand formulier kunt u contact opnemen over de inzet van onze onafhankelijke klachtencommissie via het Expertisecentrum. Liever persoonlijk contact of direct een antwoord op uw vraag? Bel dan 085-3031265.

  Daarom de onafhankelijke klachtencommissie van het Expertisecentrum

  • onafhankelijk, deskundig en vertrouwelijk.
  • eigen expertise + kunnen terugvallen op expertise van collega’s van het Expertisecentrum.
  • een eigen contactpersoon mét vervanging tijdens vakantie en ziekte.
  • feedback over hoe de externe vertrouwenspersoon door uw eigen medewerkers wordt gewaardeerd.

  Vertrouwelijkheid en veiligheid
  Misschien niet nodig maar wel goed om te benoemen: de vertrouwelijkheid is in het werk van onze onafhankelijke Klachtencommissie cruciaal. Daar kunnen u en uw medewerkers op vertrouwen! Onze feedback aan de organisatie zal dan ook altijd geanonimiseerd zijn, met andere woorden: het gaat niet over te identificeren personen en/of situaties! Het gaat om het versterken van het systeem.

  Maak kennis met de specialisten van Conflictcentrum Nederland.

  Naast ons werk als vertrouwenspersoon en onafhankelijke klachtencommissie doen wij meer. Onze specialisten samen zijn goed in staat om gedegen onafhankelijk advies te geven in hoe u het best met uw situatie om kunt gaan. De volgende specialisaties denken hierin mee.

  • MfN-mediators op het gebied van arbeidskwesties, businessaangelegenheden en algemene conflicten,
  • Coaches voor individuele en duale begeleiding tijdens conflicten,
  • Bedrijfsmaatschappelijk werk voor de sociale aspecten en begeleiding rond uitval,
  • Organisatieadviseurs, voor advies, uitvoering en borging bij samenwerkingsvraagstukken,

  U kunt bij ons terecht met al uw vragen over conflicten en hoe deze opgelost kunnen worden.

  Deze organisaties gingen u voor

  Reviews eerdere trajecten

  “Snelheid van handelen, transparantie over het proces en kritisch over de oplossingsrichtingen.”

  De heer HJS. V., HR-manager provinciale overheid.

  “Jullie steken veel energie in het meedenken in oplossingen en onderzoeken wat passend is.”

  Mevrouw B.K., HR-Manager landelijke facilitaire dienstverlener.