Arbeidsmediation. Wat is dat?

U bent op zoek naar een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen? Of u wilt uw procedure rondom ongewenste omgangsvormen nieuw leven inblazen? Zodat u alles in het werk stelt om ongewenste omgangsvormen te voorkomen! Dan stelt u een externe vertrouwenspersoon aan via het Expertisecentrum van Conflictcentrum Nederland.

Externe vertrouwenspersoon
Onze werkwijze stelt u en uw medewerkers in staat om snel in contact te komen met een vertrouwenspersoon. U als opdrachtgever wordt bijgestaan vanuit onze ervaringen met andere organisaties en de verschillende soorten casuïstiek die wij daarin begeleid(d)en. Heeft uw medewerker voorkeur voor een man of juist meer de voorkeur voor een vrouwelijke vertrouwenspersoon dan regelen we dit. Heeft u behoefte aan scholing van uw leidinggevend kader over hoe men moet reageren op ongewenste omgangsvormen of wilt u met elkaar visie creëren op gedragsregels?
Wij ondersteunen u hierbij.

Compleet
Naast de begeleiding van u en uw medewerkers zorgen wij voor een jaarverslag waarin wij terugblikken én advies geven voor het komende jaar. Eventueel aangevuld met een jaarlijks terugkerende vertrouwelijke enquête over hoe men ongewenst gedrag op de werkvloer heeft ervaren. Een extra vinger aan de pols! Want hierdoor komt u niet voor verassingen te staan. Ook niet bij een onverwachts bezoek van de Arbeidsinspectie.

Voordelen van arbeidsmediation van ons expertisecentrum

  • onafhankelijk, deskundig en vertrouwelijk.
  • eigen expertise + kunnen terugvallen op expertise van collega’s van het Expertisecentrum.
  • een eigen contactpersoon mét vervanging tijdens vakantie en ziekte.
  • feedback over hoe de externe vertrouwenspersoon door uw eigen medewerkers wordt gewaardeerd.

Vertrouwelijkheid en veiligheid
Misschien niet nodig maar wel goed om te benoemen: de vertrouwelijkheid is in het werk van onze externe vertrouwenspersonen cruciaal. Daar kunnen u en uw medewerkers op vertrouwen! Onze feedback aan de organisatie zal dan ook altijd geanonimiseerd zijn, met andere woorden: het gaat niet over te identificeren personen en/of situaties! Het gaat om het versterken van het systeem.

Maak kennis met de specialisten van Conflictcentrum Nederland.

Naast ons werk als mediator doen wij meer. Onze specialisten samen zijn goed in staat om gedegen onafhankelijk advies te geven in hoe u het best met uw situatie om kunt gaan. De volgende specialisaties denken hierin mee.

• MfN-mediators op het gebied van arbeidskwesties, businessaangelegenheden en algemene conflicten,
• Coaches voor individuele en duale begeleiding tijdens conflicten,
• Bedrijfsmaatschappelijk werk voor de sociale aspecten en begeleiding rond uitval,
• Organisatieadviseurs, voor advies, uitvoering en borging bij samenwerkingsvraagstukken,

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over conflicten en hoe deze opgelost kunnen worden.

U kunt contact met ons opnemen door:
– te mailen naar vragen@conflictcentrumnederland.nl
– via het contactformulier
– of bel direct naar 085-3031265

Het stellen van een vraag is altijd GRATIS en u krijgt altijd een antwoord.  Bent u benieuwd hoe Conflictcentrum werkt? Dat lees u hier.

Blijf op de hoogte!

Blijf up-to-date rondom alle ontwikkelingen binnen Conflictcentrum Nederland en het Expertisecentrum Conflictpreventie.


    Deze organisaties gingen u voor