Team mediation. Wat is dat?

 • Het loopt stroef in het team. Daarom bent u op zoek naar een teammediator om zodoende de onderlinge frictie op te lossen en de samenwerking te verbeteren?  De teammediators van het Expertisecentrum van Conflictcentrum Nederland zijn ervaren en helpen u en uw team naar een nieuwe en positieve toekomst.

Teamconflict – team-mediation
Onze werkwijze stelt u en uw team in staat om snel in contact te komen met een ervaren teammediator. Hieronder geven wij onze succesvolle aanpak bij een eerder uitgevoerd traject kort weer.

 • de voorbereidingsfase

Samen met u bepalen wij:
• De vraagstelling. Wat is de concrete inhoud van uw vraag?
• Wie de betrokken personen binnen uw organisatie zijn;
• Wat gewenste oplossingsrichtingen zijn en wie daar onderdeel van moeten zijn;
• Waar welke urgentie voelbaar is.

 • de intakefase: inventariseren en analyseren

Tijdens deze fase vinden de intakegesprekken met de betrokkenen plaats. Deze gesprekken zijn individueel en vertrouwelijk.
Doelstelling van deze gesprekken:
• Kennismaking met deelnemers.
• Analyse van de situatie op het vlak van gedrag, normen en waarden.
• Bepalen wat helpende en niet-helpende factoren in het systeem zijn.
• Eerste verkenning doelen en mogelijke in te zetten interventies.
• Bepalen wat er nodig is om een structurele verandering in te zetten.
• Verslaglegging.

 •  (te verwachten) activiteiten in de coachingsfase

Het team als geheel gaat nu daadwerkelijk samen aan de slag. Op basis van het verbeterplan (na intakefase) gaat men doelgericht in fases te werk.

Tijdens deze fase zijn er verschillende soorten activiteiten.
• Fysieke teamcoachingsmomenten.
• Opdrachten uit te voeren door de deelnemers.
• Individuele afstemmingsmomenten en coaching.
• Evaluatiemomenten met leidinggevende.
Voor dit onderdeel verwachten wij, op basis van onze ervaringen en de huidige informatie, circa 6 bijeenkomsten nodig te hebben.

 • Specifiek voor dit situatie/ team
  De uitdaging binnen het team wordt vanuit de eigen organisatie op dit moment aangeduid als:
  • Al langer onder druk i.c.m. diverse normen en waarden en ongepast gedrag.
  • Chemie tussen leiding en groep.
  Na de intakefase is het van belang om de teamleden samen te betrekken bij het organiseren van een nieuwe toekomst. We doen dit in de volgende vier stappen waarbij het doel is het activeren van de individuele kwaliteiten in de groep maar ook de kwaliteiten als gehele groep

Wilt uw weten hoe een traject er voor uw team uitziet? Neem dan contact op via 085-3031265 of mail naar vragen@conflictcentrumnederland.nl

 

 

  Middels onderstaand formulier kunt u contact opnemen met een mediator van het Expertisecentrum. Liever persoonlijk contact of direct een antwoord op uw vraag? Bel dan 085-3031265.

  Voordelen van team mediation van ons expertisecentrum

  • onafhankelijk, deskundig en vertrouwelijk.
  • eigen expertise + kunnen terugvallen op expertise van collega’s van het Expertisecentrum.
  • een eigen contactpersoon mét vervanging tijdens vakantie en ziekte.
  • feedback over hoe de externe vertrouwenspersoon door uw eigen medewerkers wordt gewaardeerd.

  Vertrouwelijkheid en veiligheid
  Misschien niet nodig maar wel goed om te benoemen: de vertrouwelijkheid is in het werk van onze externe vertrouwenspersonen cruciaal. Daar kunnen u en uw medewerkers op vertrouwen! Onze feedback aan de organisatie zal dan ook altijd geanonimiseerd zijn, met andere woorden: het gaat niet over te identificeren personen en/of situaties! Het gaat om het versterken van het systeem.

  Maak kennis met de specialisten van Conflictcentrum Nederland.

  Naast ons werk als mediator doen wij meer. Onze specialisten samen zijn goed in staat om gedegen onafhankelijk advies te geven in hoe u het best met uw situatie om kunt gaan. De volgende specialisaties denken hierin mee.

  • MfN-mediators op het gebied van arbeidskwesties, businessaangelegenheden en algemene conflicten,
  • Coaches voor individuele en duale begeleiding tijdens conflicten,
  • Bedrijfsmaatschappelijk werk voor de sociale aspecten en begeleiding rond uitval,
  • Organisatieadviseurs, voor advies, uitvoering en borging bij samenwerkingsvraagstukken,

  U kunt bij ons terecht met al uw vragen over conflicten en hoe deze opgelost kunnen worden.

  U kunt contact met ons opnemen door:
  – te mailen naar vragen@conflictcentrumnederland.nl
  – via het contactformulier
  – of bel direct naar 085-3031265

  Het stellen van een vraag is altijd GRATIS en u krijgt altijd een antwoord.  Bent u benieuwd hoe Conflictcentrum werkt? Dat lees u hier.

  Deel deze pagina

  Blijf op de hoogte!

  Blijf up-to-date rondom alle ontwikkelingen binnen Conflictcentrum Nederland en het Expertisecentrum Conflictpreventie.


   Deze organisaties gingen u voor