Lager ziekteverzuim, betere arbeidsverhoudingen

Dat is waar we ons voor inzetten.

Daarom helpen wij organisaties en haar medewerkers snel de beste acties in te zetten.

Altijd met als doel een dreigende ziekmelding of escalerend conflict te voorkomen.

Bijvoorbeeld bij:

  • Casuïstiek rondom PSA (Psycho Sociale Arbeidsbelasting). Zoals bij stress, overbelasting en (dis)functioneren.
  • Casuïstiek waarbij escalatie en/of conflicten dreigen.  Tussen werkgever en werknemer én in teams.

Ook bieden wij voorlichting en scholing om een grotere bewustwording van de eigen invloed te creëren. Dit heeft als doel dat managers en leidinggevenden casuïstiek tijdig (h)erkennen en daarop interveniëren. Zowel preventief als curatief.

Altijd begeleid en uitgevoerd door ervaren vakspecialisten vanuit een sociale oplossingsgerichte aanpak.

Heeft u een casus waarover u wilt afstemmen?

Na de intake zorgen wij dat een van onze collega’s u en uw medewerker(s) daadkrachtig begeleid.

De volgende vakspecialisten staan voor u klaar.

  • Coaches: balans werk/privé én competentie uitdagingen.
  • Bedrijfsmaatschappelijke werkenden: Ziekteverzuim begeleiding.
  • Vertrouwenspersonen: Gedrag en houding én Integriteit.
  • Arbeidsmediators: Duaal coaching en Mediation.
  • Klachtencommissie: onafhankelijke klachtenbeoordeling.

 

Meer weten of afstemmen? Bel de Expertiselijn: 085-3031265

U kunt ook contact met ons opnemen door:
– te mailen naar vragen@conflictcentrumnederland.nl
– via het contactformulier

Het stellen van een vraag is altijd GRATIS en u krijgt altijd een antwoord en aanbod. Bent u benieuwd hoe Conflictcentrum werkt? Dat lees u hier.

Hoe werkt het expertisecentrum

Onze aanpak wordt op prijs gesteld door de grotere Zeeuwse organisaties. Zowel vanuit de zorg en (semi)overheid maar ook door commerciële organisaties.

Onze contactpersonen zijn veelal HR-functionarissen. Ook hogere managers en leidinggevenden weten goed te vinden.

Voor alle duidelijkheid: wij staan iedereen met een vraag over onze aanpak bij  Psychosociale Arbeidsbelasting óf over conflictpreventie te woord. Vanuit het gedachtengoed dat dit soort problematieken het verdient om aangepakt te worden. Want niet handelen brengt geen verandering.

U kunt contact met ons opnemen door:
– te mailen naar vragen@conflictcentrumnederland.nl
– via het contactformulier
– of bel direct naar 085-3031265

Het stellen van een vraag is altijd GRATIS en u krijgt altijd een antwoord en aanbod. Bent u benieuwd hoe Conflictcentrum werkt? Dat lees u hier.

Blijf op de hoogte!

Blijf up-to-date rondom alle ontwikkelingen binnen Conflictcentrum Nederland en het Expertisecentrum Conflictpreventie.


    Deze organisaties gingen u voor