CV van W.J. Lukaart RA FM MBV MSc.

Curriculum Vitae van
W. (Wim) J. Lukaart RA FM MBV MSc.

Gecertificeerd MfN Register Mediator, Registeraccountant, Ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, Forensisch Mediator, Associate bij Schonewille-Schonewille, Directeur Veerman Lukaart bedrijfsovername en bedrijfswaardering, Directeur Conflict Centrum Nederland, Waarderingsdeskundige

Algemeen

Wim Lukaart is register MfN mediator en als Register accountant (RA) en Business valuator (MBV) gespe-cialiseerd in business mediation. Zeker in zaken waarin een financieel belang speelt heeft Wim veel ervaring. Hij werkt ook regelmatig als deskundige voor de rechtspraak. Tevens is hij Forensisch Mediator. In die rol verricht hij deskundigen onderzoeken op financieel gebied waarbij hij mediation technieken toepast.

Wim begeleidt ondernemingen, maatschappen van beroepsbeoefenaars en overige samenwerkingsvormen in de profit- en nonprofit sectoren wanneer conflicten ontstaan omtrent ondermeer:

 • De uitvoering van de strategie danwel menings-verschillen inzake het tot stand komen van strategische heroverwegingen waarbij naast mediationvaardigheden ook inbreng van (financiële) kennis benodigd is.
 • Gemaakte afspraken en contracten die op meerdere manieren uitgelegd of geïnterpreteerd kunnen worden.

Tevens is Wim werkzaam binnen het familierecht waarbij gedacht dient te worden aan de met name financiële aspecten van complexe echtscheidingen en wordt Wim regelmatig ingezet bij conflicten rondom nalatenschappen.

Mediation aanpak

Wim combineert sterke communicatieve vaardigheden met gedegen kennis op het gebied van financiën en waardering van ondernemingen. Door zijn brede ervaring waarin het onderhandelen hem op het lijf geschreven is, is hij vaak in staat om het vertrouwen van de partijen te winnen en met hen te komen tot opties en mogelijkheden die die in eerste instantie onbereikbaar leken waarbij hij zeer goed in staat is om binnen dit proces de beperkingen van de realiteit goed in de gaten te houden.

Wim is niet slechts een luisterend oor doch participeert mee binnen het onderhandelingstraject van partijen en wordt daarom vaak als sturend ervaren.
Hij is echter ook heel goed in staat om evaluerend en op de inhoud te werk te gaan en is op die manier in staat om een goede balans te creëren binnen zijn mediations. Wim is helder en duidelijk en is dan ook in staat om complexe zaken op een eenvoudige manier uit te leggen wat, binnen het mediation proces, rustgevend werkt.

Mediationopleiding

Wim is opgeleid tot Registermediator bij de SRA academie. In 2001 behaalde hij zijn diploma. Sindsdien heeft hij vele aanvullende opleidingen afgerond waaronder de opleiding tot Forensisch Mediator en de opleiding tot Collaborative Practioner. Tevens heeft hij een universitaire studie tot Master in Business Valuation afgerond.

Mediationvoorbeelden en zaken waarbij faciliterend is opgetreden:

 • Conflict tussen aandeelhouders inzake de onderlinge prestaties en de beloning daarvoor.
 • Conflict tussen aandeelhouders omtrent de te volgen strategie uitmondend in een splitsing van de activiteiten en de ondernemingen.
 • Conflict tussen erfgenamen omtrent de waardering van de boedel wat reeds jaren liep in een zeer complexe zaak waarbij de erflater de kinderen onterfd had en vervolgens uit het leven gestapt was.
 • Conflict tussen aandeelhouder en ex-aandeelhouder omtrent de interpretatie van de tussen hen gesloten overeenkomst.
  Nalatenschap onder zeer complexe omstandigheden waarbij grote onzekerheid was omtrent de hoogte van de waarde van de boedel in combinatie met een heftige ruzie binnen de familie ingegeven door wederzijds wantrouwen.
 • Conflict tussen een stichting en een incassobureau welke een vordering op de stichting had overgenomen waarover grote onenigheid bestond.
 • Diverse echtscheidingen waarbij een ondernemer betrokken was en waarbij het voortbestaan van de onderneming afhankelijk was van de uitkomst van het geschil.
 • Conflict tussen 2 aandeelhouders waarbij 1 een neef is van de oudere oom wiens broer overleden was. Tevens was hier sprake van ongekend hoge opnamen door 1 van de partijen die de continuïteit van de onderneming in gevaar brachten.
  Echtscheiding binnen een zwaar christelijk gezin waarbij het scheiden als taboe gold. Een van de partners was DGA bij een onderneming en kon door de spanningen niet meer functioneren.
 • Conflicten tussen maatschap leden van zowel medische- als samenwerkingsverbanden binnen de financiële dienstverlening.

Nevenfuncties

 • Bestuurder van de stichting Forensische Mediation
 • Directeur van een corporate finance praktijk
 • Directeur/initiatiefnemer van Conflictcentrum Nederland
 • Bestuurder van een regionale mediator vereniging

« Terug naar Mediators en Deskundigen