CV van C. van Overbeeke


Curriculum Vitae van
C. (Chris) van Overbeeke

Rechtskundig Adviseur en Mediator

Algemeen

Na mijn militaire diensttijd ben ik werkzaam geweest te Goes bij een rechtskundig bureau als juridisch medewerker en later als chef de bureau. In totaal heb ik in Goes 17 jaar gewerkt.
Medio 1995 ben ik gaan werken te Dordrecht bij een Gerechtsdeurwaarders kantoor. Dit kantoor is na een aantal jaren samengegaan met een tweetal andere deurwaarderskantoren. Ik was daar hoofd van de juridische afdeling. Medio 2007 gaan werken bij een Gerechtsdeurwaarders kantoor te Breda als rechtskundig adviseur en manager van de huurafdeling. Daarnaast heb ik een opleiding tot mediator gevolgd.
Sedert medio 2004  ben als rechtskundig adviseur en mediator ook zelfstandig werkzaam.

Ik ben meer dan 30 jaar lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundig Adviseurs en sedert 2004 bestuurslid van deze vereniging.

In 2006 is de Stichting opleidingen van de NVRA opgericht, welke Stichting opleidingen verzorgt voor de rechtskundige adviseurs, advocaten en andere rechtshulp beoefenaars, in het kader van de permanente educatie. Ook van deze stichting ben ik sedert de oprichting bestuurslid.

Opleiding

Na de militaire dienst in de avonduren VWO gevolgd en nadien bij de Open Universiteit mijn propedeuse Nederlands recht gehaald. Nadien  Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast vele cursussen gevolgd in het kader van de permanente educatie op het gebied van Nederlands recht.
Medio 2012 een opleiding tot mediator gevolgd.

Ervaring

Ik heb een aantal jaren ( zeven jaar) ervaring als hoofd van de afdeling juridische zaken, op een middelgroot gerechtsdeurwaarders kantoor te Dordrecht, alsmede manager van een afdeling huur zaken bij gerechtsdeurwaarders kantoor te Breda. Het werk bestaat uit het management van een afdeling, civielrechtelijke procedures voeren voor de kantonrechter, rechtbank en Hof. Executiegeschillen worden ook door mij gevoerd in Kort Geding zaken bij de rechtbank. Ik heb mij onder andere gespecialiseerd in het huurrecht, waarbij ik zowel voor huurders als verhuurders optreed. Daarnaast heb ik een opleiding tot mediator gevolgd en ben lid van de Nederlandse Mediator Vereniging.

Vaardigheden / specialisaties

  • Procesrecht
  • Mediation
  • Huurrecht, huur en verhuur van woningen en bedrijven
  • Procederen in civielrechtelijke zaken voor Kantongerecht, rechtbank en Hof
  • Bijwonen commissies van Staten van Zeeland
  • Civielrecht en consumentenrecht

« Terug naar Mediators en Deskundigen