Geschillen en conflicten

PayOff_wit

 

Heeft u een conflict op een van de onderstaande gebieden? En wilt u samen met ons werken aan een goede oplossing? Dan bent u aan het juiste adres.

 

 Familieaangelegenheden

 • familieconflict
 • mediation bij ruzie over nalatenschap
 • waardering van de nalatenschap

Echtscheiding en ouderschapsvraagstukken

 • echtscheidingsmediation
 • vechtscheiding oplossen
 • waarderingskwesties
 • verdeling van bezittingen en schulden
 • ouderschapsplan
 • (her)berekenen alimentatie
 • berekeningen en oplossingen bij echtscheiding waarbij partners ook zakelijk aan elkaar verbonden zijn

Arbeidsgerelateerde problemen

 • teamconflicten
 • relatie herstel tussen leidinggevende en medewerker
 • bemiddeling, procesbegeleiding, coaching en training
 • arbeidsconflict
 • re-integratie afspraken
 • exit mediation

Business Mediation

Een nieuwe vorm van mediation is Business Mediation. Hierbij treedt de Business Mediator op als deskundige op het terrein van organisatie, management en bestuur van ondernemingen (profit en publieke sector). Het kan hier gaan om het adviseren omtrent structuur en beleid , maar ook om het oplossen van interne organisatieconflicten. Business Mediation gaat over personen, organisaties, bedrijfsbelangen en conflictsituaties. Binnen Business Mediation speelt echter preventief advies een belangrijke rol.

 • strategie en beleid (duidelijkheid, transparantie, en integriteit)
 • financiële begeleiding bij splitsing, uitkoop etc.
 • zakelijke waardering van bedrijf en onderneming
 • geschillen binnen de maatschap
 • inrichting van een doelmatige organisatie waarbij conflictsituaties voorkomen kunnen worden
  het selecteren van samenwerkingspartners, advies en begeleiding bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, directiereglementen (conflict preventie)
 • Periodieke coaching, evaluatiemomenten en spiegelgesprekken met aandeelhouders, bestuurders en stakeholders (conflict preventie)

Organisatieconflicten

 • conflicten tussen bestuurders en stakeholders
 • conflicten tussen medewerkers, management
 • conflicten tussen aandeelhouders

Specials

 • onderwijsconflict
 • bestuursconflict
 • waarderingsvraagstukken bij conflicten
 • fiscale conflicten (fiscale mediation)

De oplossing

Indien uw streven is om een conflict op te lossen en niet het zwaard van Damocles te laten hanteren door de rechterlijke macht dan bent u aan het goede adres.

Mediation is altijd maatwerk en kan ook in uw conflictsituatie worden toegepast. Wij zorgen voor de juiste mediator en deskundige en de meest geschikte vorm van begeleiding.

Wilt u kosteloos afstemmen en zodoende kijken of wij u kunnen helpen met het oplossen van het conflict? Stuur een mail naar info@conflictcentrumnederland.nl en wij nemen contact met u op.