De definitie van coaching

Coaching is eigenlijk een Engelse term maar inmiddels gewoon geheel ingeburgerd in de Nederlandse taal.

Een definitie die we terugvinden onder andere op Wikipedia is: “Een coach is iemand die u stuurt, begeleidt en handvatten geeft om uw doel te bereiken. Het is iemand die vertrouwelijk te werk gaat en maatwerk levert om jouw doel te behalen. Een coach heeft de vaardigheden opgedaan door het volgen van opleidingen en cursussen. Er zijn verschillende soorten manieren van coachen. Met verschil van aanpak en gebruikte technieken. Door ervaring en feedback door de jaren heen specialiseert een coach zich vaak in een speciaal vakgebied en type van coaching.”

Wat is coaching en wat kan coaching bieden?

Coaching bij het ConflictCentrum Nederland bestaat uit 1 tot maximaal 5 gesprekken met een coach over een vooraf geformuleerd doel.
Het kan gaan over werk, maar ook over privé situaties. Door het sparren met een professional geeft u zichzelf de kans om u verder te ontwikkelen.

Hoe ziet een coachtraject eruit?
De praktijk wijst uit dat kortdurende oplossingsgerichte aanpak goed werkt. Doordat we samen een haalbare coachvraag formuleren en het op ieder moment duidelijk is hoeveel tijd nog resteert om het doel te behalen, wordt de kans optimaal benut om daadwerkelijk uit te komen waar u wilt zijn.
Bij ConflictCentrum Nederland gaan we uit van ieders eigen kracht en oplossend vermogen en zien het als ons werk u daarmee weer opnieuw in contact te brengen.
In bijna alle gevallen blijken 5 gesprekken genoeg. De gesprekken worden in overleg gepland, veelal om de 2 of 3 weken, waardoor er ruim tijd is om te werken aan en naar het gewenste coach doel. Daarna kan iemand prima weer op eigen kracht verder.

Wat is de achtergrond van de coaches?
De coaches bij ConflictCentrum Nederland hebben een mensgerichte opleiding op HBO of Universitair niveau gevolgd en zijn daarnaast opgeleid en getraind in specifieke coachtechnieken. Hun kennis wordt actueel gehouden en de coachen nemen deel aan intervisiebijeenkomsten.

Life coach

Personal coaching ofwel life coaching.

Een life coach daagt u uit om uw volledige persoonlijke potentieel te benutten.

Een life coach of personal coach is een partner die u helpt het leven te leiden zoals u dat wilt, op persoonlijk én professioneel vlak. De coach helpt u inzicht in uzelf te krijgen, in uw echte drijfveren, wensen en kwaliteiten. Samen stelt u een aantal doelen op. U leert nieuwe vaardigheden en voert veranderingen door om deze doelen te bereiken.

Loopbaan coach

Loopbaan coaching (gericht op outplacement, re-integratie of heroriëntatie in werk of functie).

Loopbaan coaching is een vorm van coaching die betrekking heeft op de persoon-job fit. Een loopbaanadviseur helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaanadvies sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling van de medewerker. Het kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Lees meer via het uwv »

Management coach / Business coach

Met een management- of een businesscoach kunt u afstand nemen van de dagelijkse hectiek. Een kritische sparringpartner die inhoudelijke vraagstukken behandelt, maar ook een persoonlijke spiegel voorhoudt.

Samen werkt u aan een effectievere manier van leiding geven.

  • Hoe creëer ik meer draagvlak voor mijn ideeën?
  • Hoe motiveer ik mijn teamleden?
  • Hoe pak ik de reorganisatie aan?
  • Hoe creëer ik een prettiger werkklimaat?
  • Hoe presenteer ik overtuigend mijn resultaten?
  • Hoe kan ik beter omgaan met stressvolle situaties?
  • Hoe wil ik mezelf ontwikkelen in de nieuwe organisatie?

Vind het antwoord op deze vragen met een managementcoach of businesscoach.

Team coach

De coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Deze vorm van coaching, teamcoaching, is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen

Training en ontwikkeling

Training en ontwikkeling geeft handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheden

Executive coach

Een executive coach is een coach voor personen in de top van het bedrijfsleven of overheden. Het is vaak een sparringpartner, iemand die de spiegel goed kan voorhouden en kan putten uit ervaring bij gelijkgestemden op dit niveau. Vaak hebben topmanagers en bestuursleden dan ook een executive coach niet voor slechts één moment maar gedurende een hele lange periode van hun carrière. Echter, dit is niet een constante coaching maar één die op gezette momenten terugkeert.

Interessant?

Laat ons weten waar mee we u kunnen helpen.
Vul het formulier op de Contactpagina in en we nemen contact met u op.